בלוג

איתור מחוננים

את כלל האוכלוסייה העולמית ניתן לפזר על גבי גרף אינטליגנציה שההתפלגות שלו היא נורמלית לחלוטין, כלומר גרף בצורת פעמון. מצד שמאל יהיה נתח קטן באוכלוסייה,

Read More »