איתור מחוננים

תוכן עניינים:

את כלל האוכלוסייה העולמית ניתן לפזר על גבי גרף אינטליגנציה שההתפלגות שלו היא נורמלית לחלוטין, כלומר גרף בצורת פעמון. מצד שמאל יהיה נתח קטן באוכלוסייה, בעל רמת אינטליגנציה נמוכה יחסית, באמצע נמצא את החלק הארי של האוכלוסייה עם רמת אינטליגנציה ממוצעת ובצד ימין נמצא נתח קטן נוסף של בעלי האינטליגנציה הגבוהה. איתור מחוננים הוא תהליך שיוזם משרד החינוך בכל שנה, במטרה למצוא את אותם ילדים המשתייכים לצד הימני של הגרף ובמטרה להעניק להם את ההזדמנות לטפח את יכולותיהם ולהגיע להישגים משמעותיים בחייהם, הן לטובת עצמם והן לטובת הכלל.

 

איך מבוצע איתור מחוננים בישראל?

בכדי לאתר ילדים מחוננים, עורך משרד החינוך מבחן ייעודי בכל שנה עבור כל ילדי כיתות ב' במסגרות הממלכתיות והממלכתיות דתיות. מבחן זה הוא יוזמה של משרד החינוך ונמצא בפיקוח מלא שלו, אך נערך במכונים פרטיים שזכו במכרז שנתי אותו עורך משרד החינוך. במבחן זה יכול להשתתף כל ילד בכיתה ב' במערכת החינוך הכללית. משרד החינוך מוציא הודעה מתאימה לכלל בתי הספר בארץ ובתי הספר מעדכנים את ההורים על עצם קיום המבחן, מהותו ומטרתו. כל הורה רשאי לרשום את ילדו למבחן ראשוני זה ובו נדרש הילד לעבור רף ציון מסוים בכדי להמשיך הלאה בתהליך האיתור.

 

מי יוגדר לבסוף כמחונן?

מבחן ראשוני זהו הוא השלב הראשון בתהליך של איתור מחוננים. בשלב הבא, מסננים את כל התלמידים שלא הצליחו לעבור את הרף הנדרש וכל יתר התלמידים, שעברו את הרף הנדרש, ניגשים למבחן נוסף שהוא מבחן פסיכומטרי המיועד לבחון את היכולת הקוגניטיבית הכללית של הילד. זהו למעשה המבחן המכריע ורק ילדים שיעברו את המבחן הזה בציון שעובר את הרף שנקבע על ידי הגורמים המקצועיים, הם ילדים שיוגדרו מחוננים. חשוב לדעת, שכל התהליך של איתור מחוננים ובחינתם הוא תהליך וולונטרי לחלוטין ואף ילד לא חייב להשתתף בו כמו שגם אף הורה לא חייב לרשום את ילדו למבחן.

 

מה קורה לאחר המבחן?

משרד החינוך מפעיל שורה של מסגרות ייחודיות, המיועדות לטפח ילדים מחוננים בהתאם ליכולות הספציפיות בהן הם ניחנו. בהתאם לכך, ילד שיעבור את המבחן המכריע בציון הנדרש, ייגש לראיון קבלה במסגרתו ייבחנו תחומי העניין של הילד, היכולות הספציפיות בהן הוא ניחן והמסלול המתאים ביותר עבורו בכדי לממש את יכולותיו בצורה הטובה ביותר. משם, יוכלו הורי הילד להחליט על העברת הילד למסגרת תומכת או על הרחבת היקף הלימודים שלו מעבר לבית הספר הרגיל. חשוב לדעת, שילד מחונן לא בהכרח חייב לעזוב את המסגרת החינוכית הרגילה בכדי לממש את יכולותיו. הדברים תלויים ביכולות הספציפיות בהן ניחן וכמובן ברצונו וברצון ההורים לנתב את חייו לכיוון של טיפוח היכולות הללו, גם בכפוף לשינוי מסגרת לימודית.